Број корисника : 745    Број обрађених наставних јединица : 1146   Пронађи наставну јединицу:


   
Црвена књига


ОБЈАШЊЕЊЕ :


Црвене књиге су писани научни радови који садрже важне информације о врстама са циљем њиховог очувања.

1. Википедија


2. Бионет школа

ИДЕЈА ЗА ЧАС :

ПРИПРЕМЕ :

ЛИНКОВИ & БЛОГОВИ :

ВЕБ АЛАТИ :

СЛИКЕ :

ФИЛМОВИ :

МУЛТИМЕДИЈА :

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ :


1. ПП презентације

Презентација за осми разред коју је направио Методичар:
Црвене књиге флоре и фауне

ДЕЧЈИ РАДОВИ :

ЗАДАЦИ :

ЗАНИМЉИВОСТИ :

ПРАКТИЧНИ РАД :

КОРЕЛАЦИЈА:

ПРОЈЕКТИ:

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ: