Број корисника : 745    Број обрађених наставних јединица : 1146   Пронађи наставну јединицу:


   
Екосистеми копнених вода


ОБЈАШЊЕЊЕ :


Екосистеми копнених вода су они који обухватају водене површине које се налазе на континенталном делу Земље.

ИДЕЈА ЗА ЧАС :

ПРИПРЕМЕ :

ЛИНКОВИ & БЛОГОВИ :

ВЕБ АЛАТИ :

СЛИКЕ :

ФИЛМОВИ :

МУЛТИМЕДИЈА :

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ :


1. ПП презентације

Презентација коју је направио Методичар за редован час за осми разред:
Екосистеми копнених вода

ДЕЧЈИ РАДОВИ :

ЗАДАЦИ :

ЗАНИМЉИВОСТИ :

ПРАКТИЧНИ РАД :

КОРЕЛАЦИЈА:

ПРОЈЕКТИ:

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ: