Региструј се | Упиши се | Контакт
Број корисника : 745   Број обрађених наставних јединица : 1146   Пронађи наставну јединицу:


   

црвене књиге


Црвене књиге су писани научни радови који садрже важне информације о врстама са циљем њиховог очувања.

1. Википедија


2. Бионет школа


Црвена књига


Црвене књиге су писани научни радови који садрже важне информације о врстама са циљем њиховог очувања.

1. Википедија


2. Бионет школа


Урбани екосистеми


Урбани екосистеми су станишта људи, прилагођена њиховим потребама.


екосистем копнених вода


Екосистеми копнених вода су они који обухватају водене површине које се налазе на континенталном делу Земље.


Екосистеми копнених вода


Екосистеми копнених вода су они који обухватају водене површине које се налазе на континенталном делу Земље.


репродуктивно здравље


полни систем


заштита земљишта


ширење пустиње


ширење пустиња


ерозија


загађивање земљишта


педологија


дегенеративна болест


Дегенеративне болести су такве приликом којих долази до промена, односно пропадања ћелија, ткива и органа.

1. Википедија


Дегенеративне болести


Дегенеративне болести су такве приликом којих долази до промена, односно пропадања ћелија, ткива и органа.

1. Википедија